TABEL NOMINAL

privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reşiţa

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

CONSILIERULUI

FUNCŢIA

ÎN

COMISIE

COMISIA DIN CARE

FACE PARTE

1.

2.

3.

4.

5.

POPESCU Hadrian Constantin

BOROBAR Ion Aurică 

BORZA Alexandru

DURUȚ Gabriel Dumitru

SABO Mirel

Preşedinte

Secretar

Membrii

 

Comisia de studii prognoze economico-sociale, buget , finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa

1.

2.

3.

4.

5.

MATICHESCU Bogdan Nicolae

FLOREA Dănuț

IONESCU Florin Ștefan

MATEI Ion

POTOCEANU Nadia

Preşedinte

Secretar

Membrii

Comisia de organizare, dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu

1.

2.

3.

4.

5.

 DACICA Adrian Laurențiu

CHIVARI Silvia Mihaela

NOROCEL Mirabela Voichița

 BORU MIHAIL ILIUȚĂ

 FERARU Marian Florin

Preşedinte

Secretar

Membrii

 

Comisia pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement

 

 

1.

2.

3.

 

 

CHIOSA Mădălina-Miruna

PEIA Lucia Elena Carmen

VOIN Simona

 

Preşedinte

Secretar

Membru

Comisia pentru proiecte-programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe

 

1.

2.

3.

 

 

PÎRVĂNESCU Ion

SINCULEŢ Emanuel Silviu

MUTU Viorel

 

 

Preşedinte

Secretar

Membru

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Actualizat in - 01/15/2018, la ora 01:21

Camere Live

Centrul Civic

Zone pentru investitii

Proiecte cu finantare europeana