ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI PRIVIND ORARUL DE FUNCTIONARE

 • Cerere pentru obținerea autorizației privind orarul de funcționare
 • Actul constitutiv (statut) al  societăţii ( după caz)
 • Certificatul  de înregistrare ( Oficiul Registrului Comerţului )
 • Certificat constatator pentru punctul de lucru - Oficiul  Registrului Comerţului
 • Documentele ce atestă dreptul de folosire și/sau de proprietate a spaţiului, destinația spațiului unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic (contract de închiriere, extras C.F, contract de vânzare - cumpărare autentificat, contract de comodat, alte acte doveditoare)
 • Aviz de urbanism / Certficat de urbanism şi Autorizaţie de construire - după caz
 • Acorduri, avize, autorizatii, licențe ale instituțiilor de specialitate, în condițiile legii, în funcție de codul CAEN/Declarație * pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protecției muncii și apărării împotriva incendiilor  
 • Acordul colocatarilor sau a vecinătăţilor (după caz)
 • Contract servicii utilităţi publice (salubritate)
 • Taxă de autorizare - Casierie, Corp I, parter

         * privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică-pentru activități desfășurate de alimentație publică

ACTELE SE VOR DEPUNE ( IN COPIE XEROX ) LA BIROUL AUTORIZARE COMERȚ ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICE - Corp I, parter

 

ACTE NECESARE PENTRU COMPLETARE/MODIFICARE AUTORIZATIE PRIVIND ORARUL DE FUNCTIONARE

 • Cerere pentru completare/modificare autorizație privind orarul de funcționare
 • Autorizaţia privind orarul de funcţionare pentru punctul de lucru autorizat
 • Certificatul de înregistrare-Oficiul Registrul Comerțului
 • Documentele ce atestă dreptul de folosire și/sau de proprietate a spațiului/terenului unde își desfășoară activitatea agentul economic (contract de închiriere, extras C.F., contract de vânzare-cumpărare autentificat, contract de comodat, alte acte doveditoare)
 • Certificat constatator pentru punctul de lucru-Oficiul Registrului Comerțului
 • Acorduri, avize, autorizatii, licențe ale instituțiilor de specialitate, în condițiile legii, în funcție de codul CAEN/Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protecției muncii și apărării împotriva incendiilor
 • Acordul colocatarilor sau vecinătăților (după caz)
 • Taxa completare/modificare autorizatie - Casierie, Corp I, parter

NOTA:

 • Se depun numai actele ce fac obiectul completării/modificării autorizației privind orarul de funcționare

          
ACTELE SE VOR DEPUNE ( IN COPIE XEROX ) LA BIROUL AUTORIZARE COMERȚ ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICE - Corp I, parter

 

ACTE NECESARE PENTRU VIZARE AUTORIZATIE PRIVIND ORARUL DE FUNCTIONARE

 • Cerere pentru vizare autorizatie privind orarul de funcționare  
 • Autorizaţia privind orarul de funcționare (original)
 • Acte (Acorduri, avize, autorizatii, licențe, ect) obținute*, modificate sau care nu mai sunt valabile la data solicitării vizei anuale, potrivit activității autorizate
 • Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protecției muncii și apărării împotriva incendiilor
 • Taxă viză autorizație - Casierie, Corp I, parter

         * altele față de cele depuse la momentul emiterii autorizației privind orarul de funcționare

ACTELE SE DEPUN ( IN COPIE XEROX ) LA BIROUL AUTORIZARE COMERȚ ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICE - Corp I, parter

 

ACTE NECESARE PENTRU ANULARE AUTORIZATIE PRIVIND ORARUL DE FUNCTIONARE

 • Cerere pentru anulare autorizație privind orarul de funcționare
 • Autorizaţia privind orarul de funcţionare vizată ( original )
 • Acte doveditoare privind încetarea definitivă a activității la punctul de lucru autorizat-după caz
 • Dovada publicării pierderii și declarării nulității autoizației privind orarul de funcționare-după caz

ACTELE SE VOR DEPUNE LA BIROUL AUTORIZARE COMERȚ ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICE - Corp I, parter

 

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINERE ACORD PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN ZONE PUBLICE

 • Cerere pentru obținere acord pentru desfășurarea activităților comerciale în zone publice 
 • Certificatul  de înregistrare - Oficiul Registrului Comerţului
 • Certificat constatator pentru punctul de lucru - Oficiul  Registrului Comerţului
 • Documentele ce atestă dreptul de folosire și/sau de proprietate a spaţiului/terenului unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic (contract de închiriere, extras C.F, contract de vânzare - cumpărare autentificat, contract de comodat, alte acte doveditoare)
 • Aviz de urbanism / Certficat de urbanism şi Autorizaţie de construire - după caz
 • Autorizaţia privind orarul de funcţionare vizată (copie xerox)-dupa caz
 • Acorduri, avize, autorizatii, licențe ale instituțiilor de specialitate, în condițiile legii, în funcție de codul CAEN/Declarație* pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protecției muncii și apărării împotriva incendiilor  
 • Taxă acord - Casierie, Corp I, parter
            * privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică-pentru activități desfășurate de alimentație publică cu terasă

 

 

PROGRAM DE LUCRU
CU PUBLICUL
Luni – Joi 8:00 – 11:00
 ACTELE SE VOR DEPUNE LA BIROUL AUTORIZARE COMERȚ ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICE- Corp I, parter

Pentru informaţii suplimentare, vă adresaţi la :
CENTRUL  DE  INFORMAŢII  PENTRU  CETĂŢENI
Piata 1 Decembrie 1918  Nr. 1A
TEL. 211692  int.146

Actualizat in - 05/22/2017, la ora 09:32

Camere Live

Centrul Civic

Zone pentru investitii

Proiecte cu finantare europeana