Documente necesare pentru eliberarea unui ACORD DE CIRCULAȚIE autovehicule cu masă totală maximă autorizată între 3,5 tone şi 7,49 tone pe raza municipiului REŞIŢA pentru străzile unde accesul acestora este restricționat

 • cerere;
 • copie talon maşină sau carte de identitate.

 

Documente necesare pentru eliberarea unei AUTORIZAȚII DE LIBER ACCES pentru trafic greu autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone pe raza municipiului REŞIŢA

 • cerere;
 • chitanţă sau OP;
 • copie talon maşină sau carte de identitate pentru fiecare vehicul inclusiv remorcile și/sau semiremorcile.

 

Documente necesare PENTRU ELIBERAREA UNEI AUTORIZAŢII SPECIALE de transport cu greutate şi/sau gabarit depăşit în baza O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • cerere;
 • chitanţă sau OP;
 • copie talon maşină sau carte de identitate pentru fiecare vehicul inclusiv remorcile și/sau semiremorcile.

 

DOCUMENTELE NECESARE VIZARII AUTORIZATIILOR TAXI

 • Acte firma
 • Autorizatia taxi nr. ……….,  - în original, emisa de Primaria Municipiului Resita
 • copie a certificatului de înregistrare ca transportator  (CUI )
 • certificat fiscal al transportatorului autorizat, privind impozitul si taxele locale si alte venituri ale bugetului local (emis de Directia Impozite si Taxe Corp II Primarie)
 • declaratie pe propria raspundere a transportatorului autorizat privind mentinerea valabilitatii documentelor în conditiile de acordare ale fiecarei autorizatii taxi (se completeaza la depunerea dosarului)
 • contract de dispecerizare vizat de o asociatie profesionala reprezentativa
 • dovada parcarii la domiciliu (sau contract închiriere spatiu pt. parcare, dupa caz )
 • copie chitanta plata taxe vizare autorizatie
 • completare cerere de viza anuala (se completeaza la depunerea dosarului)
 • Acte sofer (pentru fiecare sofer în parte - unde este cazul)
 • copie atestat profesional al soferului - valabil
 • copie aviz medical  al taximetristului (emis de Cabinet Siguranta Circulatiei) – valabil 1 an (se va prezenta obligatoriu si originalul pentru verificare)
 • copie aviz psihologic al taximetristului - valabil 1 ani
 • copie cazier auto - emis de Politia Mun. Resita
 • copie buletin sofer
 • copie permis sofer
 • Acte autovehicul (pentru fiecare autovehicul în parte - unde este cazul)
 • copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului (inclusiv anexa cu ITP taxi valabil)
 • copie a certificatului de agreare valabil, emis de Registrul Auto Român
 • copie asigurare RCA - valabila
 • copie asigurare bagaje - valabila
 • buletin de instalare taximetre conform specificatiilor de tarif afisate

Nota: - Toate copiile xerox se vor data, semna si stampila de transportator, cu mentiunea “CONFORM CU ORIGINALUL”;

 1. Documentele se vor depune în ordinea sus-mentionata, într-un plastic transparent, completat în totalitate (toate rubricile, fata/verso);
 2. Conform art. 44 alin.(3) din Ordinul MIRA nr. 356/2007 documentele depuse se compara cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizatiei taxi. În caz de neconcordanta între documentele prezentate, precum si în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se retin si se retrag de autoritatea de autorizare.

În cazul înlocuirii autovehiculului concomitent cu vizarea autorizatiei taxi si a autorizatiei de transport se vor respecta  prevederile din Ordinul MIRA nr. 356/2007  - CAP. VI - Înlocuirea unui autovehicul.

 

DOCUMENTELE NECESARE PRELUNGIRII AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT SI TAXI SOCIETATI COMERCIALE

 • Acte firma
 • Autorizatia taxi nr. ……….,  - în original, emisa de Primaria Municipiului Resita
 • Autorizatia de transport nr. …….., - în original, emisa de Primaria Municipiului Resita
 • Contractul de delegarea gestiunii, - în original, emis de Primaria Municipiului Resita
 • copie act constitutiv firma + certificat constatator ( Registrul  Comertului)
 • copie a certificatului de înregistrare ca transportator ( CUI )
 • certificat fiscal al transportatorului autorizat, privind impozitul si taxele locale si alte venituri ale bugetului local (emis de Directia Impozite si Taxe Corp II Primarie)
 • certificat de cazier fiscal al transportatorului autorizat – (emis de Administratia Finantelor Publice – formular 504)
 • contract de dispecerizare vizat de o asociatie profesionala reprezentativa
 • contract cu service ( care sa contina valabilitatea acestuia )
 • dovada parcarii la domiciliu ( sau contract închiriere spatiu pt. parcare, dupa caz )
 • copie chitanta plata taxe prelungire autorizatii
 • Acte coordonator
 • cazier judiciar al persoanei desemnate
 • decizia de numire al persoanei desemnate
 • copie atestat coordonator ( certificat de competenta profesionala )
 • copie contract de munca
 • copie aviz medical (emis de Cabinet Siguranta Circulatiei) – valabil 1 an
 • copie aviz psihologic al taximetristului - valabil 1 an
 • Acte sofer (pentru fiecare sofer în parte - unde este cazul)
 • copie atestat profesional al soferului - valabil
 • copie aviz medical  al taximetristului (emis de Cabinet Siguranta Circulatiei) – valabil 1 an (se va prezenta obligatoriu si originalul pentru verificare)
 • copie aviz psihologic al taximetristului - valabil 1 an
 • copie cazier auto - emis de Politia Mun. Resita
 • copie buletin sofer
 • copie permis sofer
 • copie contract de munca + Revisal (dovada că persoana este activă pe firmă)
 • Acte autovehicul (pentru fiecare autovehicul în parte - unde este cazul)
 • copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului (inclusiv anexa cu ITP taxi valabil)
 • copie cartea autovehiculului detinut în proprietate sau în baza unui contract de leasing  ( inclusiv acordul firmei de leasing necesar pt. desfasurarea activitatii de taxi )
 • copie a certificatului de agreare valabil, emis de Registrul Auto Român
 • copie asigurare RCA - valabila
 • copie asigurare bagaje - valabila
 • buletin de instalare taximetre conform specificatiilor de tarif afisate
 • fiscalizarea memoriei electronice a aparatului de taxat
 • bon fiscal
 • Declaratii – Anexe la Regulament
 • Anexa  3?,  4?,  5?,  6?,  6a ? ( pt soferii noi ), 7?,  8.3.2?,  20?

Nota: - Toate copiile xerox se vor data, semna si stampila de transportator, cu mentiunea “CONFORM CU ORIGINALUL”;

 1. Documentele se vor depune în ordinea sus-mentionata, într-un plastic transparent, completat în totalitate (toate rubricile, fata/verso);
 2. Conform art. 44 alin.(3) din Ordinul MIRA nr. 356/2007 documentele depuse se compara cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizatiei taxi. În caz de neconcordanta între documentele prezentate, precum si în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se retin si se retrag de autoritatea de autorizare.

În cazul înlocuirii autovehiculului concomitent cu vizarea autorizatiei taxi si a autorizatiei de transport se vor respecta  prevederile din Ordinul MIRA nr. 356/2007  - CAP. VI - Înlocuirea unui autovehicul.

 

 

DOCUMENTELE NECESARE PRELUNGIRII AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT SI TAXI INDEPENDENTI, ÎNTREP. INDIVIDUALE, ÎNTREP. FAMILIALE

 • Acte transportator autorizat
 • Autorizatia taxi nr. ……….,  - în original, emisa de Primaria Municipiului Resita
 • Autorizatia de transport nr. …….., - în original, emisa de Primaria Municipiului Resita
 • Contractul de delegarea gestiunii, - în original, emis de Primaria Municipiului Resita
 • copie a certificatului de înregistrare ca transportator ( CUI )
 • certificat fiscal al transportatorului autorizat, privind impozitul si taxele locale si alte venituri ale bugetului local (emis de Directia Impozite si Taxe Corp II Primarie)
 • certificat de cazier fiscal al transportatorului autorizat – (emis de Administratia Finantelor Publice – formular 504)
 • contract de dispecerizare vizat de o asociatie profesionala reprezentativa
 • contract cu service ( care sa contina valabilitatea acestuia )
 • dovada parcarii la domiciliu ( sau contract închiriere spatiu pt. parcare, dupa caz )
 • copie chitanta plata taxe prelungire autorizatii
 • Acte coordonator (numai pentru I.I. si I.F.)
 • cazier judiciar al persoanei desemnate
 • decizia de numire al persoanei desemnate
 • copie atestat coordonator ( certificat de competenta profesionala )
 • copie contract de munca
 • copie aviz medical (emis de Cabinet Siguranta Circulatiei) – valabil 1 an
 • copie aviz psihologic al taximetristului - valabil 3 ani
 • Acte sofer (pentru fiecare sofer în parte - unde este cazul)
 • copie atestat profesional al soferului - valabil
 • copie aviz medical  al taximetristului (emis de Cabinet Siguranta Circulatiei) – valabil 1 an (se va prezenta obligatoriu si originalul pentru verificare)
 • copie aviz psihologic al taximetristului - valabil 1 ani
 • copie cazier auto - emis de Politia Mun. Resita
 • copie buletin sofer
 • copie permis sofer
 • copie contract de munca + Revisal (persoana este activă pe II sau IF)
 • Acte autovehicul (pentru fiecare autovehicul în parte - unde este cazul)
 • copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului (inclusiv anexa cu ITP taxi valabil)
 • copie cartea autovehiculului detinut în proprietate sau în baza unui contract de leasing ( inclusiv acordul firmei de leasing necesar pt. desfasurarea activitatii de taxi )
 • copie a certificatului de agreare valabil, emis de Registrul Auto Român
 • copie asigurare RCA - valabila
 • copie asigurare bagaje - valabila
 • buletin de instalare taximetre conform specificatiilor de tarif afisate
 • fiscalizarea memoriei electronice a aparatului de taxat
 • bon fiscal
 • Declaratii – Anexe la Regulament
 • Anexa 3?, 4?, 5?, 6?, 6a ? ( pt soferii noi ), 7?, 8.3.1?, 20?

Nota: - Toate copiile xerox se vor data, semna si stampila de transportator, cu mentiunea “CONFORM CU ORIGINALUL”;

 1. Documentele se vor depune în ordinea sus-mentionata, într-un plastic transparent, completat în totalitate (toate rubricile, fata/verso);
 2. Conform art. 44 alin.(3) din Ordinul MIRA nr. 356/2007 documentele depuse se compara cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizatiei taxi. În caz de neconcordanta între documentele prezentate, precum si în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se retin si se retrag de autoritatea de autorizare.

În cazul înlocuirii autovehiculului concomitent cu vizarea autorizatiei taxi si a autorizatiei de transport se vor respecta  prevederile din Ordinul MIRA nr. 356/2007  - CAP. VI - Înlocuirea unui autovehicul.

 

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA APROBĂRII DE DIVIZARE A UNEI AUTORIZAŢII TAXI DE LA O FIRMĂ LA ALTA

 • CERERE PENTRU DIVIZARE ( scrisă de administratorul firmei de pe care se divizează autorizaţia taxi SAU de către PFA );
 • CUI - ambele firme;
 • ACTELE CONSTITUTIVE - ambele firme;
 • CERTIFICATELE CONSTATATOARE – ambele firme;
 • CONTRACTUL DE DIVIZARE - întocmit la notar;
 • CONTRACTUL DE CESIUNE - întocmit între cele 2 firme (semnat şi ştampilat de cele 2 firme) cu părţile sociale pe care le deţine fiecare firmă; (trebuie să aibă nr. de înregistrare de ieşire din firmă);
 • HOTĂRÂREA   ASOCIAŢIILOR   FIRMEI   DE   PE   CARE   SE   DIVIZEAZĂ AUTORIZAŢIA TAXI, că sunt de acord cu divizarea acelei autorizaţii taxi. (trebuie să aibă nr. de înregistrare de ieşire din firmă);
 • AUTORIZAŢIA TAXI (ORIGINALĂ).

 

 

ACTE ÎNLOCUIRE AUTOVEHICUL TAXI

 • cerere de înlocuire
 • autorizaţia taxi originală
 • agreerea de la maşina veche anulată, cu ştampila de la R.A.R.
 • certificatul de înmatriculare
 • cartea de identitate
 • agreerea maşinii noi
 • RCA
 • asigurare de bagaje
 • buletin de instalare taximetre conform specificaţiilor de tarif afişate
 • fiscalizarea + bon fiscal ( după ce se depun toate actele se va elibera o copie după autorizaţie pt. fiscalizare )

TAXE:

 • înlocuire autovehicul 100 lei
 • modificare autorizaţie taxi 50 lei
 • indicatoare taxi 34 lei

 

 

ACTE NECESARE PT. ÎNREGISTRARE UTILAJE

 • copie certificat fiscal (de la Serviciul Impozite și Taxe)
 • cerere tip
 • copie CUI (buletin la persoane fizice)
 • copie factura sau contract vânzare-cumpărare
 • copie asigurare RCA
 • copie permis conducere
 • copie chitanta plata taxe
 • ATESTAT TEHNIC + RAR

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRARE CĂRUȚE

 • declaratie pe propria raspundere ca este proprietarul
 • buletin
 • certificat fiscal că nu are datorii la bugetul primăriei
 • adeverinta de la Biroul Agricol (Bloc 800) că sunt caii luați în evidență
 • copie de pe carnetul cu cipurile de la cai
 • copie chitanta plata taxe

 

ACTE PT. MOPEDE CARE NU AU NICI   UN FEL DE ACT  

 • Declaratie pe propria raspundere  autentificata de notar
 • CARTE de identitate – RAR
 • - talon cu inspectia
 • - certificat de autenticitate
 • Buletin
 • Permis
 • Asigurare  RCA
 • Certificat fiscal
 • Cerere tip
 • Copie chitante plată taxe

 

  ACTE PT. MOPEDE CARE AU ACTE ÎN ALTA LIMBA  

 • Declaratie pe propria raspundere   autentificata de notar
 • Contact de vânzare-cumparare în alta limba
 • CARTE de identitate – RAR
 • - talon cu inspectia
 • - certificat de autenticitate
 • Talonul mopedului în alta limba
 • Buletin
 • Permis
 • Asigurare  RCA
 • Certificat fiscal
 • Cerere tip
 • Copie chitante plată taxe

 

  ACTE PT. MOPEDE CARE AU ACTE  DIN MAGAZIN  
 

 • Contact de vânzare-cumparare sau factură
 • CARTE de identitate – RAR  cu folie de securizare
 • Certificat de garantie
 • Buletin
 • Permis
 • Asigurare  RCA
 • Certificat fiscal
 • Cerere tip
 • Copie chitante plată taxe

 

ACTE NECESARE PENTRU RADIERE

(vânzare-cumpărare)

 • Cererea de radiere
 • Contract vânzare-cumpărare
 • Buletinele ambilor (vânzător și cumpărător)
 • Certificate fiscale vânzător și cumpărător (care au domiciliul în Reșița)
 • Cartea de identitate MOPED - originală
 • Certificatul de înregistrare - original
 • Plăcuța de înregistrare

 

ACTE NECESARE PENTRU RADIERE

(dezmembrare)

 • Cererea de radiere
 • Adeverință de la fierul vechi cu dezmembrarea
 • Buletin proprietar
 • Cartea de identitate MOPED - originală
 • Certificatul de înregistrare - original
 • Plăcuța de înregistrare
 • Certificat fiscal - Impozite și taxe

 

ACTE NECESARE PENTRU RADIERE

(dacă a fost furat)

 • Cererea de radiere
 • Adeverință de la Poliție că a fost furat
 • Buletin proprietar
 • Cartea de identitate MOPED - originală
 • Certificatul de înregistrare - original
 • Certificat fiscal - Impozite și taxe

 ..
Actualizat in - 03/30/2017, la ora 02:46

Camere Live

Centrul Civic

Zone pentru investitii

Proiecte cu finantare europeana