Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

 

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publica are obligaţia sa comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice;

e) audiențe;

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

g) programele şi strategiile proprii;

h) lista cuprinzând documentele de interes public;

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Actualizat in - 04/20/2017, la ora 02:31

Camere Live

Centrul Civic

Zone pentru investitii

Proiecte cu finantare europeana