Universitatea 'Eftimie Murgu'

Începând cu anul 1971, deci din anul bicentenarului uzinelor reşiţene - învăţământul tehnic superior, primul pas făcându-se prin înfiinţarea Institutului de Subingineri, subordonat iniţial Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara, unitate de învăţământ prestigioasă, de renume european.

În 1990 s-a înfiinţat, în urma unui proces evolutiv normal, Facultatea de Inginerie, aparţinând tot de Institutul Politehnic "Traian Vuia", ce îngloba secţiile: Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Utilajul şi Tehnologia Sudării, Electromecanică, Deformări Plastice şi Tratamente Termice şi Turnarea Metalelor.
Un moment de excepţie în evoluţia învăţământului superior din Reşiţa se înregistrează în anul 1992, când se înfiinţează Universitatea "Eftimie Murgu", autonomă faţă de politehnica timişoreană, având două facultăţi: Facultatea de Inginerie (FI) şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice(FDSE), care începând cu 1 octombrie 1995 a devenit Facultat de Ştiinţe Economice şi Administrative (FSEA). Astăzi, la împlinirea a aproape patru decenii de la fondarea învăţământului superior la Reşiţa, Universitatea "Eftimie Murgu" oferă imaginea unei realităţi complexe şi a unei individualităţi distincte, atât pe plan academic naţional cât şi internaţional.Ea şi-a perfecţionat şi modernizat continuu procesul de învăţământ, căutând să se menţină în rândul celor mai prestigioase instituţii de învăţământ superior tehnic şi economic.
 • 39 de ani de experienţă în învăţământul superior de stat
 • 5.200 de studenţi înmatriculaţi la două facultăţi şi două departamente
 • Studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat
 • Ofertă variată de cursuri de perfecţionare, recalificare şi postuniversitare
 • Cercetare de excelenţă în centrele de cercetare proprii
 • Bibliotecă modernă (clasică şi electronică)
 • Cazare şi masă pentru toţi studenţii în complexul propriu cămin-cantină
 • Activităţi cultural-sportive pentru studenţi (casă de cultură a studenţilor, club sportiv universitar, asociaţii studenţeşti)
 • Burse de studiu şi stagii de practică la universităţi partenere din: Germania, Franţa, Austria, Belgia, Grecia, Italia, Polonia 

   

 

Actualizat in - 03/23/2011, la ora 02:58

Camere Live

Centrul Civic

Zone pentru investitii

Proiecte cu finantare europeana