Primăria Municipiului Resita a organizat, în data de 26.07.2016, o întâlnire de lucru care a avut ca temă de discuție demararea constituirii GAL-ului (Grupul de Acțiune Locală) şi identificarea zonelor urbane marginalizate la nivelul Municipiului Reșița, ca parte din Activitatea cadru I - Animare parteneri sociali și înființarea de noi GAL-uri, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

 Obiectivul specific este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Solicitanții eligibili sunt autoritățile locale cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii marginalizării sociale în parteneriat cu actorii sociali relevanți/GAL, GAL-uri și furnizori de servicii sociale, acreditați în condițiile legii.

La întâlnire au participat reprezentanți ai autorității locale: Primarul municipiului Reșița, Ioan Popa, Secretarul municipiului, Lucian Cornel Bucur, directori și șefi de servicii, precum și consultanții proiectului din partea MKBT, reprezentanți ai unor instituții publice, ai unor ONG, asociații, agenți economici.

Actualizat in - 07/27/2016, la ora 02:53

Camere Live

Centrul Civic

Zone pentru investitii

Proiecte cu finantare europeana