CENTRUL DE ZI „MARIA”

administrator 03.10.2017

Misiunea Centrului de Zi „Maria” constă în prevenirea abandonului și a instituționalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât si a unor activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau reprezentanții legali, precum si pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Serviciile oferite de Centru sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintesti, precum și serviciilor oferite de unitățile de învatamânt și de alți furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul sau socio-familial.

Cine poate beneficia de serviciile noastre

 • copii înscrişi în cadrul unei forme de învăţământ – începând cu clasa pregătitoare;
 • copil clinic sănătos, fără dizabilităţi, conform atestării medicului de familie;
 • copil provenit dintr-o familie monoparentală sau cu fratrie mare, aflată într-o situaţie de vulnerabilitate socio-economică, pentru depăşirea căreia să se impună măsuri de suport şi asistenţă din partea comunităţii locale. 

 

Ce activități se desfășoară în cadrul Centrului

 • Asigurarea servirii mesei de prânz – constând în felul I, felul II şi desert;
 • Sprijin educaţional în efectuarea temelor de casă, referate, lucrări, urmărindu-se îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
 • Asistenţă psihologică individuală şi de grup;
 • Asistenţă socială – vizite la domiciliu, urmărirea evoluţiei situaţiei socio-familiale, anchete sociale, sprijin oferit familiilor pentru depăşirea unor situaţii dificile; conectare la resurse;
 • Asigurarea transportului local – prin achitarea contravalorii abonamentelor de călătorie pe o linie de către Serviciul  Public „Direcţia de Asistenţă Socială”;
 • Activităţi recreative, jocuri, discuţii de grup, acţiuni în parteneriat, scenete, serbări, excursii, vizite etc.

 

Preluarea copiilor în program

Se realizează în baza unei solicitări în scris a  părinţilor sau a reprezentantului legal, însoţită de fotocopii ale actelor de identitate şi stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, deces, carte de identitate, sentinţe judecătoreşti), adeverinţe de venit, adeverinţă şcolară şi adeverinţă medicală adresată:

 • Centrului de Zi „Maria”;
 • Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială”;
 • alte situaţii (referire din partea altei instituţii).

Urmare cererii, reprezentanţii Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială” efectuează ancheta socială, prin vizita în teren. În termen de 10 zile lucrătoare se încheie Contractul de acordare a serviciilor sociale specializate cu părinţii sau reprezentantul legal şi se întocmeşte Programul Personalizat de Intervenţie, în baza căruia se vor desfăşura activităţile cu beneficiarii.

Adresă: str. Cireşului nr. 75, Reșița, 320012
Telefon/fax: 0255 217 220
Orar funcționare: luni-vineri, între 8.00 - 16.00
Șef serviciu: Imbrescu Nicoleta - tel. 0742107781
Telefon: 0355/080242 – Serviciul Public „Direcţia de Asistenţă Socială” Reşiţa, 983 - tel. copilului