INFORMARE PRIVIND FUNCȚIONAREA SERVICIILOR PUBLICE

Având în vedere măsurile împotriva răspândirii Covid-19 adoptate la nivel central, Primăria Municipiului Reșița restrânge activitatea serviciilor publice. VEZI MODIFICĂRILE ADOPTATE!
prim_resita 16.03.2020
Având în vedere măsurile împotriva răspândirii Covid-19 adoptate la nivel central, Primăria Municipiului Reșița restrânge activitatea serviciilor publice. VEZI MODIFICĂRILE ADOPTATE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria Municipiului Reșița restrânge activitățile serviciilor publice, după cum urmează:

 

 

Începând cu data de 17 martie 2020, Centrul de Informare cu Publicul și Registratură Generală a Consiliului Local al Municipiului Reșița își vor desfășura activitatea cu cetățenii, după următorul program:

luni – vineri : 9.00 – 11.00.

De asemenea cetățenii pot transmite, între orele 8.00 – 16.00, cereri și petiții, on-line, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:

- pe adresa de email a instituției:  centru@primariaresita.ro

- la telefon: - 0355 080 288 interior 146 / 147  sau telefon: 0255 221 964

 

 

 

     1.DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE – mai multe informații AICI!

Măsuri:

 • Plata impozitelor, taxelor precum și a amenzilor se va realiza online pe platforma www.ghiseul.ro.

 • Informații suplimentare se pot obține astfel: Tel: 0255 211 690/Email: impozite.taxe@primariaresita.ro, de luni până joi între 08:00  și 16:00 și  vineri între 08:00 și 13:30.

Plata impozitelor, taxelor, amenzilor, etc. se mai poate efectua și în conturile menționate mai jos:

Beneficiar: MUNICIPIUL RESITA.

Cod fiscal: 3228764

Banca: TREZORERIA RESITA

 

PERSOANE FIZICE 

Impozit clădiri RO76TREZ1812107020101XXX

Impozit teren intravilan RO23TREZ1812107020201XXX

Impozit teren extravilan RO20TREZ1812107020203XXX

Impozit auto sub 12 tone RO95TREZ1812116020201XXX

Impozit auto peste 12 tone RO20TREZ1815033XXX000221

Taxa protecție civilă RO81TREZ18121070250XXXXX

Taxa certificat fiscal RO98TREZ18121360250XXXXX

Amenzi RO54TREZ18121A350102XXXX

Taxa timbru judiciar RO85TREZ18121070203XXXXX

 

PERSOANE JURIDICE

Impozit clădiri RO26TREZ1812107020102XXX

Impozit teren intravilan RO70TREZ1812107020202XXX

Impozit teren extravilan RO20TREZ1812107020203XXX

Impozit auto sub 12 tone RO45TREZ1812116020202XXX

Impozit auto peste 12 tone RO20TREZ1815033XXX000221

Taxa protecție civilă RO81TREZ18121070250XXXXX

Taxa certificat fiscal RO98TREZ18121360250XXXXX

Amenzi RO54TREZ18121A350102XXXX

Taxa timbru judiciar RO85TREZ18121070203XXXXX

 

 

      2.DIRECȚIA DE PATRIMONIU – mai multe informații AICI!

Măsuri:

 • În scopul evitării deplasărilor nejustificate se decalează termenul limită pentru care, persoanele care au deținut abonament pentru locul de parcare în 2019, au aceste locuri rezervate și pentru anul 2020, astfel încât plata acestora se va putea realiza până la data de 29.05.2020.

 • Cererile referitoare la cumpărare, închiriere, concesiune, etc. precum și eliberarea diferitelor documente se vor transmite online pe adresa de email: patrimoniu@primariaresita.ro

 • Informații suplimentare se pot obține la : 0255 220 546.

 

       3. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – mai multe informații AICI!

Măsuri:

 • Informațiile și actele necesare pentru efectuarea anchetelor sociale vor fi preluate în spațiul special amenajat la parterul instituției ( P-ța Republicii nr.44 ).

 • A fost suspendată activitatea următoarelor: Centrul de zi ABC, Centrul pentru Persoane Vârstnice și a cluburilor de pensionari de pe raza municipiului.

 • Programul cu publicul a fost redus după cum urmează: Luni / Miercuri / Vineri : 09:00 – 11:00, Marți / Joi : 14:00 – 16:00.

 • Program Casierie: Luni / Miercuri : 13:00 – 15:00, Marți / Joi : 09:00 – 11:00,Vineri : 11:00 – 13:00.

 • Informații la tel: 0355 080 242 sau email: asistenta.sociala@primariaresita.ro

 

        4. DIRECȚIA DE URBANISM – mai multe informații AICI!

Măsuri:

 • în perioada 16-18 martie 2020 personalul direcției va soluționa majoritatea documentelor în lucru preluate până în prezent.

 • începând cu data de 16.03.2020 personalul direcției nu va mai face deplasări în teren.

 • începând cu data de 19 martie 2020 și până în 31 martie 2020 personalul direcției va fi împărțit în grupe de lucru care își vor desfășura activitatea prin rotație, astfel încât direcția să funcționeze pentru solicitări urgente.

 • în lipsa solicitărilor, personalul va lucra de acasă în vederea analizării și studierii procedurilor pentru actualizarea PUG-lui, a regulamentelor de urbanism, dar și a modificărilor legislative publicate.

 • Pentru informații suplimentare: Telefon: 0255 / 210951, e-mail: urbanism@primariaresita.ro , arhitectsef@primariaresita.ro .

 

        5. SERVICIUL DE GOSPODĂRIE URBANĂ ȘI MEDIU

Măsuri:

 • Compartimentul relații cu operatorii de servicii - mai multe informații AICI!

  Solicitarile pentru eliberarea permiselor de spargere/intervenții se vor depune doar online pe adresa de email gospodarie@primariaresita.ro.

   

 • Avariile vor fi anunțate la Tel: 0748 049444 / 0744 595 967 sau 0742 107 798

   

 • Compartimentul Transport – mai multe informații AICI!

      Cererile vor fi completate și trimise la adresa de email: transport@primariaresita.ro

 • Compartimentul iluminat public – mai multe informații AICI!

   

  Toate sesizarile referitoare la iluminatul public se vor face online la adresa de mail iluminat@primariaresita.ro sau telefonic la nr. 0742 107 798.

  Defecțiunile cauzate de schimbarea becurilor sau aparatelor de iluminat se vor transmite spre rezolvare catre SPDIR la nr. de tel. 0255 220 200.

  Orice sesizare cu privire la serviciile de utilități publice (salubritate, iluminat public, apa-canal) sau cu privire la alte aspecte ce privesc Serviciul de Gospodărie Urbană și mediu se pot depune doar online la adresa de email gospodarie@primariaresita.ro sau la numerele de telefon: 0742 107 798 / 0722 300 075.

   

 • Compartimentul Asociații de Proprietari – mai multe informații AICI!

  Sesizările și solicitările referitoare la asociațiile de proprietari se pot depune online la adresa de email asociatiadeproprietari@primariaresita.ro sau telefonic la numerele: 0751244997,

  0744 761 929.
   

       

       6. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR – mai multe informații AICI!

 

Măsuri:

 • Compartiment Evidența Persoanelor:

  Solicitările și informațiile referitoare la programări sau la eliberarea actelor de identitate se vor face online la adresa de email: evidentapersoanelor@primariaresita.ro sau la tel: 0355 080 246.

   

  NOTĂ! Odată cu depunerea cererii pentru eliberarea unui act de identitate cetățenilor li se va înmâna un tichet cuprinzând data și ora programării în vederea ridicării actului de identitate.

   

 • Compartiment Stare Civilă:

  Programările precum și solicitările de informații vor fi transmise pe adresa de email: evidentapersoanelor@primariaresita.ro sau la tel: 0355 080 241.

   

  Notă! Soluționate cu prioritate vor fi următoarele documente: acte de naștere , căsătorie , deces.

   

 • BIROUL AUTORIZARE COMERT SI ACTIVITATI ECONOMICE – mai multe informații AICI!

  Măsuri:

  Depunerea cererilor pentru autorizația de funcționare sau obținerea informațiilor se poate realiza ori prin email: comert@primariaresita.ro, ori  la numărul de tel: 0255 220 546 – interior 38.

 

       7.TRANSPORT URBAN REȘIȚA- mai multe informații despre activitatea serviciului AICI!

Măsuri:

 • Programul casieriei: Luni – Vineri: 07:30 – 18:00 – cu acces restricționat la o singură persoană.

 • Diversele solicitări se transmit pe adresa de email: transporturbanresita@gmail.com.

 • Informații suplimentare la tel: 0355 401 775 / 0771 401 181.

 • Telefon dispecerat 24 / 24 : 0771 402 244

                       

       8. ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR – mai multe informații despre activitatea serviciului AICI!

Măsuri:

 • Program de funcționare: luni- joi: 7.30 – 16.00, vineri:7.30 – 13.30, sâmbătă: 8.00 – 13.00

 • Se restricționează accesul la ghișeu- o singură persoană.

 • Informații suplimentare se pot obține la tel: 0725 250 740 / 0255 211 003, Email: admcimitire.spir@primariaresita.ro sau vizitând siteul www.cimitireresita.ro

   

       9.S.C. PIEȚE S.R.L.

Măsuri:

 • S-a suspendat activitatea în Piața ”OCICO” și Piața de mașini până la noi reglementări.

 • Se dezinfectează suprafețele o dată la 2 ore, în incinta piețelor Reșița SUD și Reșița NORD și se limitează accesul pentru evitarea aglomerării.

 • Informații suplimentare se pot obține la 0255/222 015 sau la adresa de email: pieteresita1@yahoo.com .

 

 

 

Informații suplimentare despre activitatea primăriei din această perioadă puteți obține sunând la:

Telefon: 0255 221964, ( Tel. Verde) - 0800410010 sau prin email la centru@primariaresita.ro