REȘIȚA CURATĂ- CURĂȚĂM ȘI MENȚINEM 2021

În primăvara anului 2021 concursul Reșița Curată- curătăm și menținem 2021 se va desfășura la nivelul municipiului Reșița în perioada 15 martie- 15 mai 2021 și are ca scop educarea cetățenilor în spiritul grijii permanente pentru mediul ambiant
prim_resita 02.03.2021
În primăvara anului 2021 concursul Reșița Curată- curătăm și menținem 2021 se va desfășura la nivelul municipiului Reșița în perioada 15 martie- 15 mai 2021 și are ca scop educarea cetățenilor în spiritul grijii permanente pentru mediul ambiant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT

PRIVIND CONCURSUL REȘIȚA CURATĂ- CURĂȚĂM ȘI MENȚINEM 2021

ÎNTRE ASOCIAȚIILE DEPROPRIETARI/ LOCATARI

 

       În primăvara anului 2021 concursul Reșița Curată- curătăm și menținem 2021 se va desfășura la nivelul municipiului Reșița în perioada 15 martie- 15 mai 2021 și are ca scop educarea cetățenilor în spiritul grijii permanente pentru mediul ambiant, prin implicarea acestora în umăr cât mai mare la acțiunile de curățenie, încurajare și susținute de Primăria Reșița împreună cu colaboratorii acesteia.

      Comisia de monitorizare și jurizare va verifica , în principal, următoarele aspecte:

          

I Amenajare și curățenie spații verzi

 1. < >0-10 puncte

   

  0 puncte- complet neîntreținut(neîntreținut, necurățat de deșeuri de orice fel, și necosit)

  5 puncte parțial întreținut(1/2 curățat de deșeuri)

  10 puncte- complet întreținut(curat și cosit)

   

  1. semănat gazon/plantat flori

  0-10 puncte

  0 puncte- complet neîntreținut(neîntreținut, necurățat de deșeuri de orice fel, și necosit)

  5 puncte parțial întreținut(1/2 curățat de deșeuri)

  10 puncte- complet întreținut(curat și cosit)

   

  1. gard viu

  0-10 puncte

  0 puncte-complet neplantat/netoaletat

  5 puncte- parțial plantat/toaletat(1/2 plantat/toaletat foarte bine)

  10 puncte complet plantat/toaletat(lucrare efectuată cu grijă și pe întreaga suprafață)

               

   II Amenajare și curățenie zona de intrare în bloc

  0-10 puncte

  0 puncte – complet neîntreținută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uși nevopsite, nereparate, lipsă avizier)

  5 puncte- parțial întreținută(1/2 din zona –geamuri, uși alei avizier)

  10 puncte- complet întreținut(zona foarte bine și permanent întreținută)

              

    III Achitarea datoriilor  către Serviciul Salubritate

  0-10 puncte

  0 puncte- restanțe peste 2 luni

  5 puncte- restanțe până la 2 luni

  10 puncte – fără restanțe

              

   IV Zugrăvire bloc

  0-10 puncte

  0 puncte- bloc nezugrăvit sau zugrăvit de mai mult de 10 ani

  5 puncte- bloc zugrăvit de mai mult de 3-10 ani

  10 puncte bloc zugrăvit de cel mult 3 ani

   

         Comisia poate identifica și nota orice alte aspecte privind buna administrare și gospodărire a asociațiilor de proprietari/locatari.

          Stabilirea premiilor se va face în baza raportului întocmt de comisia de evaluare stabilită prin Dispoziția Primarului.

         

  Concursul Reșița Curată- Curățăm și Menținem 2021 se va desfășura în perioada 15 martie- 15 mai 2021 cu aprobarea sumei de 10000 lei după cum urmează:

   

  3 premii I în cuantum de 2000 lei/premiu

  2 premii II în cuantum de 1000 lei/premiu

  3 premii III în cuantum de 500 lei/premiu

  5 mențiuni în cuantum de 100 lei/premiu

                     

   Total net: 10000 lei

   

   

   

  Calendarul pentru desfășurarea concursului Reșița Curată/ Curățăm și Menținem 2021 între asociațiile de Proprietari ediția 2021

   

        Perioada de desfășurare 15. 03 2021-15.05.2021

   

             

  La concurs pot participa numai asociațiile de locatari/proprietari care efectuează lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a aleilor și trotuarelor aflate în vecinătatea imobilelor în care locuiesc și fac dovada că nu au datorii la utilități (apă-canal, energie electrică, salubrizare) la data finalizării perioadei de desfășurare a concursului, respectiv 15 mai 2021.    

  Pentru a participa la concurs asociațiile de locatari/proprietari vor completa și depune la Registratura Generală a Consiliului Local Reșița sau la adresa de e-mail gospodarie@primariaresita.ro, o cerere de înscriere pentru  a efectua lucrări de curățenie, întreținere, etc. pe terenuri aferente imobilelor de locuit sau ri de curățenie , întreținere, etc. pe terenuri aferente imobilelor de locuit.

  1. Perioada de 15.03 -15. 04.2021

  Înscrierea la concurs

   

  1. Perioada 15. 03.-15. 05.2021

  Efectuarea lucrărilor de curățenie de către asociațiile de proprietari/locatari

   

  1. Perioada 15.05.- 31.05.2021

  Etapa I de jurizare.Comisia va efectua verificări la fiecare asociație înscrisă în concurs și se vor acorda puncte conform regulamentului de concurs

   

           4.Perioada 01.06-04.06.2021

           Etapa II de jurizare.Comisiile vor verifica primele asociații pe baza datelor centralizate de la comisie, această etapă fiind una de departajare în cazul în care apar punctaje identice.

              CEREREA DE ÎNSCRIERE SE POATE DESCĂRCA MAI JOS!

Descarcă fișierele atașate