ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR ȘI A CARNETULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR CONFORM L.145/2014

administrator 21.11.2017
  1. Cerere tip pentru eliberare atestat de producător;

  2. Cerere tip pentru eliberare carnet de comercializare a produselor;

  3. Aviz consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate la primăria municipiului Reșița.