EVIDENŢA PERSOANELOR

administrator 28.08.2017

Compartimentul de Evidența Persoanelor eliberează cărți de identitate, cărți de identitate provizorii, înscrie mențiunile privind stabilirea reședinței persoanelor, completează formulare E 401 privind componența familiei, furnizează, în condiţiile legii, date cu caracter personal către autorități, instituții publice și cetățeni.

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor primeşte şi  soluţionează, în materie de  evidenţă a persoanelor, şi cererile cetăţenilor din comunele  arondate, prin  Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 30/28.02.2017, până  la organizarea serviciilor publice comunitare locale, din următoarele  unităţi administrativ-teritoriale:

  • Brebu, Caraşova, Dognecea, Ezeriş, Fîrliug, Goruia, Lupac, Văliug, Zorlenţu  Mare.

 

Va rugam sa faceti programari pe email:  evidentapersoanelor@primariaresita.ro sau la telefon: 0355080246.             Nu se fac programari pentru ridicarea actelor de identitate.

 

Comunicat

Termenul de soluționare al cererilor depuse începând cu data de 12 ianuarie 2021 este:

7 zile lucrătoare pentru înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței (viza de flotant) și eliberarea cărților provizorii de identitate;

30 zile lucrătoare pentru eliberarea cărților de identitate - conform Dispoziţiei nr. 3359187/12.01.2021, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul M.A.I., datorită unor probleme tehnice apărute în procesul de tipărire a cărților de identitate la nivel naţional;

30 de zile calendaristice în cazul în care sunt necesare verificări efectuate de către organele de poliţie, serviciul de paşapoarte, structurile de stare civilă din cadrul altor primării / spclep, indiferent de documentul solicitat.

 

Important!

Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.
art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020