ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL CONFORM ORDINULUI 289/17.08.2017

administrator 21.11.2017

privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019

Persoanele fizice:

1. Declarație tip dată de capul de gospodăriei sau de un alt membru major al gospodăriei. În cazul persoanelor care au domiciliul în altă localitate declarația poate fi  trimisă prin poștă cu confirmare de primire;

2 Actul de identitate B.I./C.I. al capului de gospodărie, original și copie, CNP al tuturor membrilor gospodăriei;

4. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate a terenurilor, original și copie, Extras C.F. actualizat, după caz: contract vânzare/cumpărare, certificat de moștenitor, act de donație;

5. În cazul în care utilizează terenuri fără a deține documente de proprietate, înregistrarea acestora se va face pe baza declarației date sub semnătura capului gospodăriei, în fața notarului public sau în fața secretarului localității, declarație însoțită și de Extras de C.F. actualizat.

Persoanele juridice :

1. Declarație tip dată de reprezentantul legal;

2 .Actul de identitate B.I./C.I. al reprezentantului legal, original și copie;

3. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate a terenurilor original și copie (extras C.F. contract vânzare/cumpărare);

4. Certificat de înregistrare la registrul comerțului (Cod unic de înregistrare), original și copie.