STRUCTURĂ PRIMĂRIE

administrator 20.04.2017
DENUMIRE SERVICU  COMPARTIMENT/ BIROU ADRESA E-mail TELEFON FAX
PRIMAR     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A primar@primariaresita.ro, 

0255212655

0355080288
VICEPRIMAR     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A cabinetviceprimar@primariaresita.ro   0255223603 0255223603
SECRETAR MUNICIPIU     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A secretar@primariaresita.ro 0255221677 0255213278
ADMINISTRATOR PUBLIC     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A      
COMPARTIMENT CABINET PRIMAR     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A cabinetprimar@primariaresita.ro    
COMPARTIMENT CONTROL    INTERN       controlintern@primariaresita.ro     
COMPARTIMENT AUDIT   PUBLIC  INTERN     Str. Petru Maior Nr. 2  audit@primariaresita.ro         
COMPARTIMENT RROMI     Str. Libertăţii nr. 18-20   0255210548 0255255001
DIRECŢIA URBANISM şi AMENAJAREA TERITORIULUI      Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A urbanism@primariaresita.ro, arhitectsef@primariaresita.ro 0255210951 0255210951
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE   Str. Libertăţii nr. 18-20  achizitii@primariaresita.ro             

0255216132

0255220722

0255255000
    COMPARTIMENT INFORMATICĂ ŞI  BAZE DE DATE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A info@primariaresita.ro    
  SERVICIUL  ÎNTREŢINERE  BAZĂ MATERIALĂ ŞI ADMINISTRATIV   Piața 1 Decembrie 1918 9 administrativ@primariaresita.ro    
DIRECŢIA  INVESTIȚII, DEZVOLTARE  LOCALĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ SERVICIUL INVESTIŢII  ȘI LUCRĂRI PUBLICE   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A  dirtehnic@primariaresita.ro, servinv@primariaresita.ro 0255216627 0255216627
    COMPARTIMENT ANALIZĂ ȘI EVALUARE LUCRĂRI PUBLICE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A      
  SERVICIUL  GOSPODĂRIE  URBANĂ ŞI MEDIU   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A gospodarie@primariaresita.ro 0255210258 0255210258
    BIROUL ACTIVITĂȚI DE SALUBRIZARE, MEDIU, TRANSPORT, ILUMINAT PUBLIC Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A gospodarie@primariaresita.ro    
    COMPARTIMENT PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PROBLEME DE ILUMINAT PUBLIC Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A mediu@primariaresita.ro    
  COMPARTIMENT PENTRU RELAȚII CU OPERATORII DE SERVICII Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A        
  COMPARTIMENT PENTRU TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULATIEI Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A  transport@primariaresita.ro      
  COMPARTIMENT PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A  scup@primariaresita.ro      
DIRECȚIA DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ SERVICIUL ELABORARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE, PARTENERIATE ȘI RELAȚII EXTERNE   Str. Libertăţii nr. 18-20 proiecte@primariaresita.ro 0255210548 0255255001
  COMPARTIMENTUL CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ-RELAȚII CU PUBLICUL Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A   0255219984    
SERVICIUL STRATEGII ȘI COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ COMPARTIMENT STRATEGIE LOCALĂ INSTITUȚIONALĂ Str. Libertăţii nr. 18-20   0255210548 0255255001  
DIRECŢIA  BUGET, FINANŢE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE, ORGANIZARE, PLANIFICARE, CONTROL FINANCIAR  PREVENTIV   Piața 1 Decembrie 1918 9 buget@primariaresita.ro   0255222929 0255222929
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, VENITURI ȘI EVIDENȚĂ PATRIMONIU   Piața 1 Decembrie 1918 9        
  COMPARTIMENT EVIDENȚA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI RESITA Piața 1 Decembrie 1918 9        
BIROUL FINANCIAR-CONTABIL, VENITURI IMPOZITE ȘI TAXE Piața 1 Decembrie 1918 9   0255211690 0255211690    
SERVICIUL GESTIONAREA RESURSELOR UMANE, SALARIZARE   Piața 1 Decembrie 1918 9   resurse.umane@primariaresita.ro   0255221677
  COMPARTIMENT AUTORIZARE, COMERȚ ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A comert@primariaresita.ro 0255222898 0255222898  
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI EXECUTĂRI SILITE SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE, LICITAȚII,CONTRACTE ŞI ACHIZIȚII PUBLICE   Strada Petru Maior Nr. 2  juridic.executari@primariaresita.ro

0255220546

0255215035

0255212483
  COMPARTIMENT JURIDIC, CONTRACTE, LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE Strada Petru Maior Nr. 2  juridic.executari@primariaresita.ro

0255220546

0255215035

0255212483  
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A administratie@primariaresita.ro, juridic@primariaresita.ro

0255222903

0255222637

   
  SERVICIUL ELABORARE DOCUMENTE PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI ARHIVĂ Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A administratie@primariaresita.ro

0255222903

0255222637

   
SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI RELAȚII CU PUBLICUL Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A juridic@primariaresita.ro

0255222903

0255222637

     
COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A centru@primariaresita.ro

0800811811

Telefonul cetateanului 0255219984 

     
COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL Strada Petru Maior Nr. 2          
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI RESITA SERVICIUL PENTRU ADMINISTRAREA LOCUINȚELOR, FACILITĂȚI ȘI ALTE DEPENDINŢE   Strada Petru Maior Nr. 2 patrimoniu@primariaresita.ro   

0255220546

0255215035

0255212483
  COMPARTIMENT LOCUINȚE, SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE Strada Petru Maior Nr. 2 patrimoniu@primariaresita.ro   

0255220546

0255215035

0255212483
COMPARTIMENT VÂNZĂRI-LOCUINȚE Strada Petru Maior Nr. 2 patrimoniu@primariaresita.ro   

0255220546

0255215035

0255212483  
COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI Strada Petru Maior Nr. 2 patrimoniu@primariaresita.ro   

0255220546

0255215035

0255212483  
SERVICIUL CADASTRU ȘI CONTRACTE TERENURI   Strada Petru Maior Nr. 2 patrimoniu@primariaresita.ro   

0255220546

0255215035

0255212483
  COMPARTIMENT IDENTIFICARE, ÎNREGISTRARE, PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI REGISTRU SPAȚII VERZI Strada Petru Maior Nr. 2 patrimoniu@primariaresita.ro   

0255220546

0255215035

0255212483
COMPARTIMENT GIS Strada Petru Maior Nr. 2 patrimoniu@primariaresita.ro   

0255220546

0255215035

0255212483  
COMPARTIMENT CONTRACTE TERENURI Strada Petru Maior Nr. 2 patrimoniu@primariaresita.ro   

0255220546

0255215035

0255212483  
COMPARTIMENT PARCĂRI CU PLATĂ Strada Petru Maior Nr. 2 patrimoniu@primariaresita.ro   

0255220546

0255215035

0255212483
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI CULTE DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE, CULTE, SPORT ȘI TINERET   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A  educatie@primariaresita.ro  

0355429868

0355429868

  COMPARTIMENT EVIDENȚĂ UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A  educatie@primariaresita.ro   0355429868 0355429868  
BIROU CULTURĂ, CINEMATOGRAF,,DACIA” ȘI BIBLIOTECA MUNICIPALĂ Bulevardul Republicii Nr. 15   0355882138      
BIROUL ACTIVITĂȚI SPORTIVE BAZINUL DE ÎNOT   Strada Făgărașului Nr. 20 bazinolimpic@primariaresita.ro 0255215215    
SERVICIUL PENTRU ADMINISTRAREA GRĂDINII ZOOLOGICE   Strada Parcului FN   0255210483  
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE   Piața 1 Decembrie 1918 9  impozite.taxe@primariaresita.ro

0255211690

0255216499

0255211690
  COMPARTIMENT PERSOANE FIZICE Piața 1 Decembrie 1918 9  impozite.taxe@primariaresita.ro

0255211690

0255216499

0255211690  
COMPARTIMENT PERSOANE JURIDICE Piața 1 Decembrie 1918 9  impozite.taxe@primariaresita.ro

0255211690

0255216499

0255211690    
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE ZONA GOVÂNDAR PERSOANE FIZICE     0255217165      
 SERVICIUL URMĂRIRE BUNURI PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE   Piața 1 Decembrie 1918 9  impozite.taxe@primariaresita.ro 0255211690 0255211690  
SERVICIUL COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR     Str. Libertăţii nr. 18-20 evidentapersoanelor@primariaresita.ro 

0255215609

0355080241

0255212695
DIRECŢIA PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL     B-dul Muncii, Nr. 25  intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro, intretinerepatrimoniu@primariaresita.ro

0255220200

Telefon cimitire: 0255211003

0255226109, 0255227398
SERVICIUL VOLUNTAR PTR. SITUAŢII DE URGENŢĂ     Piaţa Republicii Nr. 17  svsu@primariaresita.ro 0255214800 0255214800
SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ      Blv. A.I.Cuza nr. 39 politialocala@primariaresita.ro 0255225445 0255225445
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ     Str. Libertăţii nr. 18-20 asistenta.sociala@primariaresita.ro  0355080242 0355080272
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ȘCOLAR REȘIȚA     Valea Domanului Nr. 1 contact@csmresita.com 0255223830 0255223830