ORGANIGRAMA  
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  
RĂSPUNDERE DIRECTĂ
COORDONARE
 
                                                   
                        1   17                    
                      120                    
                      137                    
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
  4 SECRETAR 4       1 COMPARTIMENT PRIMAR -     2 COMPARTIMENT CONTROL INTERN -   2 VICEPRIMAR 1 -     3 VICEPRIMAR 2    
  19     4     1   14        
  23     4     1   14        
                                                     
                                                     
40 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMIISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ DIRECTOR EXECUTIV 3   10 SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  1   13 SERVICIUL GOSPODĂRIE URBANĂ ŞI MEDIU 2     20 DIRECŢIA BUGET, FINANŢE - CONTABILITATE, RESURSE UMANE ŞEF SERVICIU 3                    
19   11   15     29                    
22   12   16     32                    
                                                   
                                                   
41 BIROUL ELABORARE DOCUMENTE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ŞI ARHIVĂ 1   11 SERVICIUL PT. INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE, PROIECTE EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 1   14 BIROUL ACTIVITĂŢI DE SALUBRIZARE, MEDIU, TRANSPORT, ILUMINAT PUBLIC 1     21 COMPARTIMENTUL BUGET, FINANŢE - CONTABILITATE, ORGANIZARE, PLANIFICARE, CFP -   30 COMPARTIMENT PENTRU PROBLEME DE ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT, CULTE -     300 SERVICIUL PUBLIC "SERVICIUL VOLUNTAR PT. SITUAŢII DE URGENŢĂ" 1  
7   7   14     7   7     7  
8   8   15     7   7     8  
                                                   
                                                   
42 COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE CETĂŢENI -   11,1 COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE -   14,1 COMPARTIMENT PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PROBLEME DE ILUMINAT PUBLIC  -     22 BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE 1   31 COMPARTIMENT PENTRU PROBLEME DE COMERŢ ŞI CONTROL COMERCIAL -     310 SERVICIUL PUBLIC "SERVICIUL PTR. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUN. REŞIŢA" 7  
7   6   5     5   3     129  
7   6   5     6   3     136  
                                                   
                                                   
43 BIROUL JURIDIC, APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂŢII ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV  1   12 SERVICIUL PROIECTE EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE  2   14,2 COMPARTIMENT PENTRU RELAŢII CU OPERATORII DE SERVICII -     23 SERVICIUL ÎNTREŢINERE  BAZĂ MATERIALĂ ŞI ADMINISTRATIV 1   32 COMPARTIMENT PT. IMPLEMENTARE PROG. CALC. INFORMATICĂ ŞI GESTIONARE BAZĂ DE DATE -     320 S.C. PRESCOM S.A.  
5   8   4     17   4      
6   9   4     18   4      
                                                   
                                                   
        12,1 BIROUL PROIECTE EUROPENE 1   14,3 COMPARTIMENT PENTRU  TRANSPORT SI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI -                       330 S.C. URBAN S.R.L.  
        7   4                        
        8   4                        
                                                   
                                                   
  APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL (COORDONARE) -     COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN -   14,4 COMPARTIMENT PENTRU MONITORIZAREA SERV. COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE -                       340 S.C. AQUA CARAŞ S.A. Exploatarea Reşiţa  
2   3   1                        
2   3   1                        
                                                   
                                                   
          COMPARTIMENT RROMI -   14,5 COMPARTIMENT PENTRU ENERGIE TERMICA -                       350 S.C. SOCIETATE MIXTĂ PENTRU ENERGIE TERMICĂ  
        1   1                        
        1   1                        
                                                   
                                                   
          COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂŢII, CERTIFICAREA CALITĂŢII SERVICIILOR -                               360 S.C. CET 2010  
        3                                
        3                                
                                                   
                                                     
400 SERVICIUL PUBLIC "SERVICIUL COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR" 1   100 SERVICIUL PUBLIC "DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ" 7   130 SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA COMUNITARĂ 5     S.C. CET ENERGOTERM S.A.   210 SERVICIUL PUBLIC "SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE" 4            
12   121   78       47            
13   128   83       51            
                                                   
                                                   
360 COMPARTIMENTUL AGRICOL     110 SERVICIUL PUBLIC CENTRUL DE ZI "MARIA" 1   140 INSTITUŢIA PUBLICĂ "CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ŞCOLAR REŞIŢA" 1             230 S.C. PIEŢE S.R.L.            
    18   28                        
    19   29                        
                                                   
                                                   
        120 SERVICIUL PUBLIC DIRECŢIA PTR. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL 7   150 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "PAUL IORGOVICI" BIBLIOTECA MUNICIPALĂ                                
        186   12                              
        193   12