AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

administrator 17.11.2017

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin reprezinta institutia publica cu statut de serviciu public deconcentrat, îndeplineşte atribuţiile  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel local privind elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare locală, realizează planificările de mediu la nivel local, asigură asistenţă de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului  la nivel local, precum şi atribuţii privind implementarea legislaţiei pentru protecţia mediului şi emiterea actelor de reglementare, conform legislaţiei specifice

Localizare: