IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE INFORMATIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DATELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI ÎMBUNATĂŢIREA ORGANIZĂRII INSTITUŢIONALE ŞI A PROCEDURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI REŞIŢA”

Dan Alexandru Leica 26.06.2018

 

În cadrul proiectului „Implementarea unui sistem de informatizare a administraţiei publice, sistem de management integrat al datelor administraţiei publice şi îmbunatăţirea organizării instituţionale şi a procedurilor la nivelul Municipiului Reşiţa”, Cod proiect 128386, Cod SIPOCA 657, una dintre activităţile prevăzute este analizarea stadiului şi gradului de implementare a măsurilor propuse în cadrul SIDU Resita 2015-2025, precum şi pentru propunerea unor măsuri corective / adiţionale dacă va fi cazul, sens în care în prezent se desfăşoară analiza de impact ex-post a documentului strategic menţionat. Activitatea de elaborare a Analizei ex-post a strategiei constă în colectarea datelor existente din diferite surse şi prelucrarea acestora în vederea identificării:

- Relevanţei Strategiei de Dezvoltare Locală: presupune evaluarea legăturii între obiectivele definite şi nevoile / problemele socio-economice existente şi în ce măsură sunt relevante obiectivele propuse pentru nevoile şi priorităţile în schimbare de la nivel local / judeţean / regional / naţional

- Eficacităţii Strategiei de Dezvoltare Locală: are în vedere ce s-a realizat din ceea ce era planificat iniţial, comparând situaţia actuală cu rezultatele, realizările şi impactul estimate; cât este de realist programul în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor sale specifice şi generale până în 2025 sau chiar mai devreme

- Eficienţei Strategiei de Dezvoltare Locală: se referă la raportul între realizări imediate / outputs, rezultate şi impact şi resursele utilizate pentru a le obţine; cât de bine sunt alocate resursele în ceea ce priveşte obţinerea de efecte sau rezultate?

- Impactului Strategiei de Dezvoltare Locală: se referă la efectul de ansamblu al beneficiilor aduse de strategie asupra unui număr mai mare de persoane decât principalii beneficiari din municipiu, justificând utilitatea strategiei.

- Sustenabilităţii Strategiei de Dezvoltare Locală: evalueaza abilitatea ca efectele strategiei sa dureze pe termen mediu şi lung dupa ce finanţarea unei intervenţii s-a încheiat.

În acest sens, vă rugăm să completaţi Chestionarul de evaluare calitativa a proiectelor si masurilor cuprinse in strategia integrata de dezvoltare urbana a municipiuluiResita pentru perioada 2015 – 2025.