ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

administrator 13.07.2020

 

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

Documente necesare:

·         cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (anexăm document cu obligativitatea de a fi listat faţă-verso);

·         documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

Dovada adresei de domiciliu/ reşedinţă se face prin intermediul următoarelor documente:

·         acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia în vigoare (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de schimb, contracte de întreţinere autentificate de notar, certificate de moştenitor, extras de Carte Funciară actualizat, nu mai vechi de 30 zile, etc.);

·         declaraţia scrisă a găzduitorului, persoana fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul din actele susmenţionate care se dă în faţa lucrătorului de la ghişeu;

·         declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana care nu poate prezenta documentele prezentate anterior. Pentru minorii şi persoanele puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

·         adeverinţa eliberată de primăriile unităţilor administrative teritoriale din mediul rural, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul Agricol ca şi cap de gospodărie.  

 

Notă:

Declaraţia de primire în spaţiu se dă în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică (anexa 12 pentru localităţile din mediul rural), a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În situaţia în care în documentul privind dovada adresei de domiciliu există clauză privind uzfructul viager este necesar consimţământul uzufructuarului care poate fi dat fie în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică (pentru localităţile din mediul rural), a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE GĂZDUITORUL DECLARĂ VERBAL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI, FUNCȚIONARUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR VA PRELUA CONSIMȚĂMÂNTUL DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU AL AMBILOR SOȚI, CARE COR PREZENTA ȘI DOCUMENTUL JUSTIFICATIV.

OBLIGATIVITATEA DE A INFORMA FUNCȚIONARUL DE EDIDENȚĂ A PERSOANELOR CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ A LOCUINȚĂ A FAMILIEI REVINE GĂZDUITORULUI.

Termen de eliberare: 5 zile calendaristice