STRUCTURĂ PRIMĂRIE

administrator 20.04.2017
DENUMIRE SERVICU  COMPARTIMENT/ BIROU ADRESA E-mail TELEFON FAX
PRIMAR     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A cabinetprimar@primariaresita.ro, 

0255212655

0255212655
VICEPRIMAR     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A cabinetviceprimar@primariaresita.ro 0255223603 0255223603
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A secretar@primariaresita.ro 0255213278 int.112, 129 0255213278
ADMINISTRATOR PUBLIC     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A paulvasile@primariaresita.ro    
    COMPARTIMENT CABINET PRIMAR Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A cabinetprimar@primariaresita.ro 0255212655 0255212655
    COMPARTIMENT VICEPRIMARI Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A cabinetviceprimar@primariaresita.ro 0255223603 0255223603
    COMPARTIMENT CONTROL    INTERN MANAGERIAL Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A controlintern@primariaresita.ro     
    COMPARTIMENT AUDIT   PUBLIC  INTERN Str. Petru Maior Nr. 2 audit@primariaresita.ro 0255220546 int.30  
    COMPARTIMENT RROMI        
    COMPARTIMENT COMUNICARE, RELATII CU PRESA SI EVENIMENTE PUBLICE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A

biroupresa@primariaresita.ro

   
DIRECŢIA URBANISM     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A urbanism@primariaresita.ro  arhitectsef@primariaresita.ro 0255210951  
DIRECTIA JURIDICA BIROU CONTENCIOS ADMINISTRATIV   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A juridic@primariaresita.ro 0255692 int.172  
  BIROU ELABORARE DOCUMENTE PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA COMPARTIMENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A administratie@primariaresita.ro 0255211692 int.123  
  BIROU CONTRACTARE SERVICII SOCIALE , TRANSPARENTA DECIZIONALA, SECURITATE DOCUMENTE SI ARHIVA   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A centru@primariaresita.ro 0255221694 0255221964
DIRECTIA INVESTITII SI MOBILITATE URBANA SERVICIUL INVESTITII   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A servinv@primariaresita.ro 0255216627 0255216627
  SERVICUL GOSPODARIE URBANA BIROU ACTIVITATI MEDIU, MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI RELATII CU OPERATORII Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A gospodarie@primariaresita.ro 0255211692 int.119, 110  
    COMPARTIMENT MEDIU Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A mediu@primariaresita.ro 211692 int.173  
    COMPARTIMENT RELATII CU OPERATORII Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A gospodarie@primariaresita.ro 0255211692 int.110  
    COMPARTIMENT PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A scup@primariaresita.ro 0255211692 int.125  
    COMPARTIMENT PENTRU TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A transport@primariaresita.ro

0255210258

0255211692 int.126

0255210258
    COMPARTIMENT ILUMINAT PUBLIC Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A iluminat@primariaresita.ro

0255210258

0255211692 int.125

0255210258
    COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI
  Str. Petru Maior Nr.2
asociatiadeproprietari@primariaresita.ro 0255220546 int.21  
DIRECȚIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE   COMPARTIMENT BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, ORGANIZARE, PLANIFICARE, CONTROL FINANCIAR PREVENTIV Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr.9 buget@primariaresita.ro

0255211692 int.120

 
    COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, VENITURI SI EVIDENTA PATRIMONIU Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr.9 contab.patrimoniu@primariresita.ro 0255211692 int.174  
    COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, VENITURI IMPOZITE SI TAXE Piața 1 Decembrie 1918 Nr.9 impozite.taxe@primariaresita.ro 0255211692 int.118  
    COMPARTIMENT AUTORIZARE. COMERT SI ACTIVITATI ECONOMICE Str. Petru Maior Nr.2 comert@primariaresita.ro 0255220546 int.38  
    COMPARTIMENT INTRETINERE BAZA MATERIALA SI ADMINISTRATIV Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr.9      
  SERVICIUL GESTIONAREA RESURSELOR UMANE, SALARIZARE   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A resurse.umane@primariaresita.ro 0255221677 0355080288
DIRECTIA DE DEZVOLTARE LOCALA SI INSTITUTIONALA   BIROUL PARTENERIATE SI RELATII EXTERNE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A      
  SERVICIUL PROIECTE CU FINANTERE EXTERNA SI STRATEGII COMPARTIMENT ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A

proiecte@primariaresita.ro

   
    COMPARTIMENT STRATEGII Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A        
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE   BIROU ACHIZITII PUBLICE
  Str. Petru Maior Nr.2
achizitii@primariaresita.ro      
    COMPARTIMENT INFORMATICA SI BAZE DE DATE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A info@primariaresita.ro 0255211692 int.124    
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT COMPARTIMENT VANZARI LOCUINTE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE   Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro

0255220546

int.12, 18

 
  SERVICIU CADASTRU, GIS, CONTRACTE TERENURI, REGISTRU SPATII VERZI SI REGISTRU AGRICOL COMPARTIMENT CADASTRU, GIS, CONTRACTE TERENURI SI REGISTRU SPATII VERZI Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro    
    COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro 0255220546 int.26  
  COMPARTIMENT EVIDENTA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT   Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro    
  SERVICIU PARCARI COMPARTIMENT PARCARI PUBLICE Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro 0255220546 int.20  
    COMPARTIMENT PARCARI DE DOMICILIU Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro 0255220546 int.20  
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE SERVICIU IMPOZITE SI TAXE COMPARTIMENT PERSOANE FIZICE Piata 1 Decembrie 1918 nr.9 impozite.taxe@primariaresita.ro 0255211690 0255211690
    COMPARTIMENT PERSOANE JURIDICE Piata 1 Decembrie 1918 nr.9 impozite.taxe@primariaresita.ro 0255211690 0255211690
    COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE ZONA GOVANDARI PERSOANE FIZICE B-dul Republicii nr.18 impozite.taxe@primariaresita.ro 0255217165 0255217165
  SERVICIU JURIDIC, EXECUTARI SILITE COMPARTIMENT URMARIRE BUNURI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE Piata 1 Decembrie 1918 nr.9 juridic.executari@primariaresita.ro 0255211690  
DIRECTIA POLITIA LOCALA BIROU DE ORDINE  PUBLICA, SIGURANTA RUTIERE, CONTROL TRAFIC SI DISPECERAT COMPARTIMENT ORDINE PUBLICA SI DISPECERAT B-dul A.I.Cuza nr.39 politialocala@primariaresita.ro 0255225445 0255225445
    COMPARTIMENT SIGURANTA RUTIERA SI CONTROL TRAFIC B-dul A.I.Cuza nr.39 politialocala@primariaresita.ro 0255225445 0255225445
  BIROU INSPECTIE COMERCIALA, URMARIRE DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, AFISAJ STRADAL, PROTECTIA MEDIULUI SI EVIDENTA PERSOANEI   B-dul A.I.Cuza nr.39 politialocala@primariaresita.ro 0255225445 0255225445
DIRECTIA GENERALA INVATAMANT, CULTURA, TINERET, SPORT SI CULTE DIRECTIA INVATAMANT, RELATII INTERINSTITUTIONALE, CULTE, SPORT SI TINERET COMPARTIMENT INVATAMANT, CULTURA, SPORT, TINERET SI CULTE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A educatie@primariaresita.ro 0355429868 0355429868
    BIROU ACTIVITATI SPORTIVE, BAZINUL DE INOT SI CINEMATOGRAF DACIA        
    SERVICIU PENTRU ADMINISTRAREA GRADINII ZOOLOGICE "PROFESOR IOAN CRISAN"        
    BIROU ASISTENTA MEDICALA PREUNIVERSITARA        
SERVICIUL PUBLIC "SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA" RESITA     Piata Republicii nr.17 svsu@primariaresita.ro 0255214800  
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR RESITA   COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANELOR B-dul A.I.Cuza nr.39 evidentapersoanelor@primariaresita.ro 0355080246 0255212695
    COMPARTIMENT STARE CIVILA B-dul A.I.Cuza nr.39 evidentapersoanelor@primariaresita.ro 0355080241