IMPOZITE ȘI TAXE

administrator 20.04.2017

Principalele activități ale Serviciului sunt stabilirea și încasarea creanțelor provenite din impozite și taxe locale.

În cadrul activității zilnice se emit următoarele tipuri de documente:

  • decizii de impunere;
  • procese verbale de scoatere din evidență;
  • certificate de atestare fiscală;
  • decizii de restituire/compensare sume de la bugetul local;
  • adeverințe necesare pentru întocmire dosare prin care se solicită ajutor social/burse școlare/alocații complementare/închirieri locuințe aflate în patrimoniul Municipiului Reșița.

 

Contul unic pentru achitarea amenzilor : RO70TREZ18121A470400XXXX

AMENZI se pot achita si on-line pe ghiseul.ro sau prin transfer bancar in contul: RO54TREZ18121A350102XXXX, Cod fiscal: 3228764, Banca: TREZORERIA RESITA, Beneficiar: MUNICIPIUL RESITA.  Pentru ca plata sa fie corecta, va rugam sa introduceti toate datele de identificare (nume/prenume, CNP, seria, numarul si data procesului verbal de constatare a contraventiei).

 

Solicitările însoțite de documente justificative se depun la sediul serviciului, situat în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 9 (Corpul II), pentru persoane fizice și persoane juridice, sau la punctul de lucru situat în Reșița, B-dul Republicii, nr. 18 (Corpul IV), pentru persoane fizice.

Proces verbal si anunt colectiv privind indeplinire procedurii de comunicarea prin publicitate

Programul de lucru cu publicul:

Corpul II si Corpul IV

Luni Marti Mirecuri Joi Vineri
08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:30

Hotararea Nr. 619 din 27 decembrie 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023